Pogoji uporabe in zasebnost

Politika varovanja osebnih podatkov

Pri podjetju Athena, izobraževanje in prevajanje, Klavdija Kus, s.p. si prizadevamo, da se pri nas počutite varni, pri čemer stremimo k najvišji stopnji varstva vaših osebnih podatkov. Zavedamo se svoje odgovornosti v zvezi z ravnanjem z vašimi osebnimi podatki, zato vse osebne podatke obdelujemo v skladu z vsakokrat veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov, Zakonom o elektronskih komunikacijah in s Splošno uredbo o varstvu podatkov (»GDPR«).

Namen Politike varovanja osebnih podatkov (»Politika«) je, da vas seznanimo, za katere namene pridobimo vaše osebne podatke, kakšna bo njihova uporaba, kakšne so vaše pravice v zvezi s podatki, ki jih hranimo o vas, in kako jih uveljavljati.

1. Upravljavec podatkov

Upravljavec vaših osebnih podatkov je podjetje Athena, izobraževanje in prevajanje, Klavdija Kus, s.p., Prešernova ulica 12, 2000 Maribor, e-naslov: info@athena.si.

2. Namen obdelave podatkov in vrste osebnih podatkov

Vse osebni podatki, ki nam jih posredujete, bomo obravnavali zaupno in jih uporabili zgolj v namene, za katere ste jih posredovali. Če bo nastala potreba po nadaljnji obdelavi vaših podatkov za kak drug namen, vas bomo o tem predhodno obvestili in vas zaprosili za vaše soglasje.

2.1. Obisk in uporaba spletne strani

Ob vsakem obisku spletne strani www.athena.si ter njenih podstrani se na spletnem strežniku avtomatsko shranjuje dnevniška datoteka spletnega strežnika (npr. IP-številka – številka, ki identificira posamezni računalnik oziroma drugo napravo, povezano s spletom; različica brskalnika, čas obiska in podobno). Te podatke obdelujemo za potrebe vodenja svoje statistike obiskov spletne strani. Podjetje Athena, Klavdija Kus, izobraževanje in prevajanje, s.p. tako zbrane podatke obdeluje posebej in jih ne povezuje z drugimi podatki.

Na naši spletni strani lahko izpolnite tudi kontaktni obrazec, ki je namenjen povpraševanju. Kontaktni obrazec je zasnovan tako, da od vas zahteva posredovanje zgolj določenih podatkov, na osnovi katerih vam lahko pošljemo ponudbo. Pri izpolnjevanju teh obrazca spletna stran ne beleži vaših spletnih identifikatorjev in drugih podatkov, na osnovi katerih bi vas bilo mogoče identificirati.

Če na spletni strani obstajajo povezave na druge spletne strani, ki niso v nikakršni povezavi s podjetjem Athena, izobraževanje in prevajanje, Klavdija Kus, s.p., ne prevzemamo nobene odgovornosti za zaščito podatkov na teh spletnih straneh.

2.3. Obdelava osebnih podatkov naših klientov

Podatke, ki nam jih posredujete v okviru obravnave, nam posredujete prostovoljno in na osnovi privolitve za posredovanje ponudbe. Te podatke bo podjetje Athena, izobraževanje in prevajanje, Klavdija Kus, s.p. obdelovalo zgolj za potrebe izvajanja obravnave. Za pravilnost in točnost teh podatkov ste odgovorni izključno sami. Če nam v postopku izpolnjevanja obrazca posameznih podatkov ne želite razkriti, si podjetje Athena, izobraževanje in prevajanje, Klavdija Kus, s.p. pridržuje pravico, da v tem primeru zavrne nadaljnje sodelovanje z vami.

3. Uporabniki podatkov

Vsi podatki, zbrani na osnovi zgoraj naštetih pravnih podlag, bodo uporabljeni v skladu z namenom, za katerega so bili zbrani in jih brez vaše privolitve ne bomo posredovali tretjim osebam. Osebni podatki klientov se zaradi zaupnega razmerja ne razkrivajo nobenim tretjim osebam.

V okviru zakonskih pristojnosti je mogoče vaše osebne podatke razkriti naslednjim obdelovalcem podatkov:
– ponudnikom poštnih storitev, ponudnikom odpremnih storitev, ponudnikom storitev uničenja spisov in nosilcev podatkov;
– ponudnikom storitev informacijske tehnologije v okviru servisiranja in vzdrževanja programske opreme;
– administratorju in skrbniku spletne strani.

Podjetje Athena, izobraževanje in prevajanje, Klavdija Kus, s.p. se zavezuje, da vaših osebnih podatkov ne bo posredovala ali prenesla v tretjo državo ali kaki mednarodni organizaciji.

4. Obdobje hrambe

Zagotavljamo vam, da vaše podatke hranimo le toliko časa, kolikor je potrebno, da se izpolni namen, zaradi katerega so bili zbrani in uporabljeni, in sicer:

– dnevniške datoteke spletnega strežnika se hranijo 3 (tri) mesece;
– podatki o klientih se obdelujejo ves čas trajanja storitev podjetja in se hranijo še 5 (pet) let po koncu obravnave;

Če za posamezne podatke, ki se obdelujejo za realizacijo pogodb, obstaja drugačen zakonski rok shranjevanja (npr. računovodski ali davčni podatki), znaša rok hrambe 10 (deset) let. V tem času je obdelava podatkov omejena.

Po prenehanju potrebe po vodenju podatkov, tj. po izpolnitvi namena, za katerega so bili zbrani, se podatki nemudoma nepovratno in trajno izbrišejo.

5. Vaše pravice

Podjetje Athena, izobraževanje in prevajanje, Klavdija Kus, s.p. zagotavlja uresničevanje vseh pravic, ki vam pripadajo v zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov.

Od podjetja Athena, izobraževanje in prevajanje, Klavdija Kus, s.p. lahko kadar koli zahtevate:

– potrditev, ali se podatki v zvezi z vami obdelujejo ali ne;
– dostop do osebnih podatkov (vpogled vanje in njihovo prepisovanje);
– informacije v zvezi z obdelavo teh podatkov, kot so informacije o namenu obdelave, vrsti osebnih podatkov, uporabnikih, ki so jim bili/jim bodo razkriti osebni podatki, predvidenem obdobju hrambe podatkov, obstoju morebitnega avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov, ter o obstoju morebitnega iznosa podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo;
– eno (brezplačno) kopijo osebnih podatkov v obliki, ki jo določite sami. Če zahtevo podate z elektronskim sredstvom za komunikacijo in ne zahtevate drugače, vam tudi kopijo podatkov zagotovimo v elektronski obliki. Za morebitne dodatne kopije lahko Inštitut zaračuna razumno pristojbino;
– popravek netočnih osebnih podatkov in dopolnitev nepopolnih osebnih podatkov;
– pravico do izbrisa vseh osebnih podatkov (»pravica do pozabe«), če so izpolnjene predpostavke iz 17. člena GDPR, predvsem pa v primeru preklica privolitve;
– pravico do omejitve obdelave, če (i) oporekate točnosti podatkov, in sicer za obdobje, ki upravljavcu omogoča preverbo točnosti osebnih podatkov, (ii) je obdelava nezakonita in namesto izbrisa zahtevate omejitev uporabe podatkov, (iii) upravljavec podatkov ne potrebuje več za potrebe obdelave, jih pa potrebujete vi za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov, (iv) vložite ugovor zoper obdelavo svojih podatkov na osnovi zakonitih interesov upravljavca, dokler se ne preveri zakonitost njihove obdelave;
– pravico do prenosljivosti podatkov oz. prejem podatkov v splošno uporabljeni in strojno berljivi obliki ali posredovanje podatkov drugemu upravljavcu;
– pravico do preklica privolitve, kadar se osebni podatki obdelujejo na osnovi vaše privolitve, pri čemer preklic privolitve ne vpliva na zakonitost njihove obdelave, ki se je izvajala do njenega preklica;
– da za vas ne velja odločitev, ki temelji zgolj na avtomatizirani obdelavi, vključno z oblikovanjem profilov, ki ima za vas pravne učinke ali kako drugače pomembno vpliva na vas.

Podjetje Athena, izobraževanje in prevajanje, Klavdija Kus, s.p. vam bo na vašo zahtevo in v skladu z veljavno zakonodajo podala tudi druge informacije v zvezi z vašimi osebnimi podatki, ki jih obdeluje.

Če menite, da obdelava vaših osebnih podatkov krši zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov, imate pravico, da zoper Inštitut vložite pritožbo pri informacijskem pooblaščencu.

6. Stik in postopek uveljavljanja pravic

Na vprašanja o zaupnosti svojih podatkov ter načinu njihovega zbiranja in obdelave ali na vaše zahteve za uveljavljanje pravic v zvezi s svojimi podatki vam bo odgovorila odgovorna oseba pri podjetju Athena, izobraževanje in prevajanje, Klavdija Kus, s.p.

Vse vaše zahteve, ki zadevajo uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki, v pisni obliki naslovite na naslov Athena, izobraževanje in prevajanje, Klavdija Kus, s.p., Prešernova 12, 2000 Maribor ali na e-naslov info@athena.si.

Za potrebe ugotovitve vaše identifikacije v primeru uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki lahko od vas zahtevamo tudi dodatne podatke. Podjetje Athena, izobraževanje in prevajanje, Klavdija Kus, s.p. lahko ukrepanje zavrne zgolj v primeru, če dokažemo, da vas ne moremo zanesljivo identificirati.

Na vašo pisno zahtevo bomo odgovorili brez nepotrebnega odlašanja, najpozneje pa v zakonsko predpisanih rokih.

Za vse teme in vsebine, ki bodo obravnavane v zvezi z varstvom vaših osebnih podatkov, velja stroga zaupnost.

7. Spremembe

Pridržujemo si pravico, da predmetno Politiko po potrebi občasno prilagodimo dejanskim razmeram in zakonodaji s področja varstva osebnih podatkov. Zato vas prosimo, da pred vsakim posredovanjem osebnih podatkov preverite aktualno različico, da boste seznanjeni z morebitnimi spremembami in dopolnitvami.